Samen staan we sterk

Fysiotherapie Collectief
Rijnmond

Wie zijn wij?

Het Fysiotherapie Collectief Rijnmond (FCR) is het aanspreekpunt en gesprekspartner voor zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders met betrekking tot fysiotherapeutische zorg in de regio Rijnmond. Vanuit deze rol is zij leidend in het versterken van de positie van de beroepsgroep.

Informatie

Informatiekanaal voor leden. Aanspreekpunt en informatiekanaal voor stakeholders.

Samenwerking

Prominente positie in het zorglandschap, waarin we herkenbaar zijn voor de beroepsgroep, stakeholders en patiënten.

Kwaliteit

Kwaliteitsborging van geleverde zorg door middel van door de beroepsgroep beheerde kwaliteitsnormen.

Deelnemende praktijken: