Over Fysio Collectief Rijnmond

Het Fysiotherapie Collectief Rijnmond is het aanspreekpunt en gesprekspartner voor zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders met betrekking tot fysiotherapeutische zorg in de regio Rijnmond. Vanuit deze rol is zij leidend in het versterken van de positie van de beroepsgroep.

Wie zijn we

Het FCR is een samenwerkingsverband van vele fysiotherapiepraktijken in de omgeving Rotterdam Rijnmond

Onze missie

Een vast aanspreekpunt en gesprekspartner zijn voor zorgverzekeraar, gemeenten en andere stakeholders voor fysiotherapeutische zorg in regio Rijnmond

Wat doen we

Vanuit onderlinge samenwerking zetten de leden van FCR bestaande en nieuwe fysiotherapeutische producten van een controleerbaar niveau op de markt

Onze geschiedenis

Het idee om een collectief te starten is in 2019 ontstaan bij een groep fysiotherapeuten in de regio Rijnmond. Deze hebben de eerste stappen ondernomen om een overkoepelende organisatie op te richten die de belangen van de beroepsgroep op een transparante en centrale manier vertegenwoordigen. De daadwerkelijke oprichting geschiedde begin 2020.

Fysiotherapeuten
Fysiotherapie praktijken